Posty

10 korzyści dla mózgu z gry w szachy

Stymulowanie inteligencji przestrzennej

Logopedia z interaktywną ścianą ThingsMore

Uczeń z orzeczeniem- edukacja włączająca

Program " Maluch+"

Nasi ambasadorzy

Nauka języka angielskiego przy użyciu magicznej interaktywnej podłogi i ściany

Terapia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Terapia autyzmu

Terapia osób z demencją

Interaktywne ściany i podłogi to nowe technologie

Terapia u osób z upośledzeniem umysłowym

Granie na interaktywnym pianinie jako terapia dla osób z Zespołem Downa